gebeden

Iedereen heeft geloof nodig. Het gebeurde zo dat het geloof in een hogere macht is die je ondersteunt, kracht geeft, je helpt je levenspad te vinden en je in moeilijke situaties niet toestaat op te geven. En gebed helpt hierbij. Elke gelovige vroeg zich minstens één keer af welke gebeden bekend moesten zijn. In het artikel zullen we u meer vertellen over de belangrijkste orthodoxe gebeden.

Welke gebeden moet elke orthodoxe kennen?

De belangrijkste gebeden in orthodoxie

Over het geloof en de kracht van de Heer gesproken, moet worden opgemerkt dat een man sinds de oudheid op zoek was naar een manier om met God te communiceren, om gunst en zegen te vragen voor zichzelf of zijn familieleden. En als we ons in de kerk dichter bij de Almachtige voelen en de geestelijkheid helpt zijn verbonden te begrijpen en de ziel te verlichten, dan wordt gebed gebruikt om een ​​beroep op de hemel te doen. Bovendien bevat het juiste gebed de juiste behandeling en is het gevuld met de juiste emoties en brengt het de nodige semantische boodschap over. Niet elk woord is een gebed, maar elk gebed is een woord dat de Heer kan bereiken.

De belangrijkste gebeden die elke orthodoxe zou moeten weten:

 • Onze vader;
 • Jezus gebed
 • Oproep aan de Heilige Maagd Maria.

Onze Vader

Gebeden en psalmen

Het belangrijkste gebed van de orthodoxen is Onze Vader, ook wel het Onze Vader genoemd. Verschillende variëteiten van deze gebedsdienst zijn bekend:

 • korte versie;
 • volledige versie;
 • in Kerkslavisch;
 • in modern Russisch.

Het meest correcte gebed wordt beschouwd als de volledige versie van Mattheüs. Het verschil met de gebedsdienst gepresenteerd door Luke staat in de laatste regel: 'Want de Uwe is het Koninkrijk en voor altijd macht en glorie. Amen. " In Church Slavonic ontbreekt de laatste zin. De meest voorkomende onder de mensen is een korte versie in het Russisch:

'Onze Vader die in de hemel is!
Geheiligd zij uw naam;
Uw koninkrijk kome;
Uw wil geschiede op aarde zoals in de hemel;
Geef ons ons dagelijks brood tot op de dag van vandaag;
En vergeef ons onze schulden, net zoals wij onze schuldenaren vergeven;
En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Amen. "

De lof van "Onze Vader" wordt als universeel beschouwd en wordt in verschillende situaties gebruikt:

 • In kerkdiensten;
 • Voordat je andere gebeden leest;
 • Na gebeden, als laatste tekst;
 • Samen met de ochtendgebedregel;
 • In momenten van intense emotie om de geest en ziel te kalmeren;
 • In moeilijke levenssituaties om de juiste oplossing te vinden.

Jezus gebed

Hoofdgebed

Een gebed-oproep tot Jezus Christus wordt voorgesteld door echt gezang. Ondanks de beknoptheid bevat het een aanzienlijke betekenis. Met deze gebedsdienst keren we ons naar de Zoon van God en bidden om vergeving, vergeving van zonden, hulp en genade.

De meest voorkomende optie: "Heer, heb genade!"Het wordt in gezang gelezen bij kerkdiensten, aan het einde van de hoofdgebeden. Ook wordt deze combinatie mentaal herhaald voordat de tempel binnengaat en wordt het als een universele aantrekkingskracht beschouwd op moeilijke momenten. Voor privé-gebruik wordt echter de volledige versie aanbevolen:

"Heer, Jezus Christus, de Zoon van God, heb genade met mij, een zondaar."

Er wordt aangenomen dat er drie manieren zijn om deze lof te lezen:

 1. Eigenlijk - hardop als we tot de Heer bidden.
 2. Geestelijk - om op verschillende punten een beroep op God te doen.
 3. Een slimme lezing, waarbij de geest een mentale uitspraak is en de hartboodschap overeenkomt met de betekenis van de woorden.

Elk van deze methoden moet worden uitgevoerd met diep en oprecht vertrouwen, waarbij de woorden met uw dankbaarheid worden gevuld en de juiste betekenis wordt gegeven.

Gebeden tot de Heilige Maagd Maria

Hoofdgebeden tot de Maagd

De oproepen tot de Koningin van de Hemel zijn in de eerste plaats gericht op geestelijke vrede. Vraag de voorbidder:

 • over de bescherming en het behoud van de haard en geliefden tegen boze geesten, vijanden, boze blikken;
 • hulp in familierelaties;
 • hulp bij conflictoplossing.

De belangrijkste gebeden tot de Maagd:

Wees gegroet, verheug u:

"Maagd Maria, verheug u, sierlijke Maria, Heer zij met u, gezegend zijt u in vrouwen en gezegend De vrucht van uw baarmoeder, omdat u onze zielen hebt gebaard."

Het is het waard om te eten:

“Het is het waard om u, de Moeder van God, voor altijd gezegend en onberispelijk, en de Moeder van onze God, echt te verheerlijken. Met de eer van de hoogste Cherubijnen en onvergelijkelijk heerlijke Serafijnen, die het Woord van God, de ware Maagd Maria, hebben voortgebracht, verheerlijken wij u. '

Oh, All-Matter Mother:

"O almoeder, die het Woord heeft geschapen, heiligste van alle heiligen! Nadat je het huidige offer hebt aanvaard, verlos je van alle tegenslagen en trek je je terug van alle toekomstige kwellingen van allen die je uitroepen: Halleluja! '

Over jou verheugt zich:

“Hij verheugt zich over U, genade, de hele schepping: de engelenheerschappij en het menselijk ras. Je bent een geheiligde tempel en een spiritueel paradijs, de glorie van maagdelijkheid, waaruit God werd geïncarneerd en vóór alle eeuwen Ons Kind werd. Want hij heeft uw darmen in de troon geworteld en uw baarmoeder groter gemaakt dan de hemel. "Verheugt zich in U, genade, alle schepping, glorie aan U!"

Oh, glorieus wonder:

“Oh, glorieus wonder! Hemel en aarde, de Tsarina, smeekte van onze heilige familieleden, bedekt tot op de dag van vandaag het Russische land en verrijkt het gezicht van haar imago. Over de Vrouwe van de Soevereine! Val niet voor de toekomst, in de bevestiging in Rusland van orthodoxie worden genade en wonderen tot het einde uitgestort. Amen. "

Verheerlijkingen prijzen de Moeder van God, roepen haar om advies en vragen om een ​​wonder. Het belangrijkste, gerespecteerde en gebruikte gebed wordt beschouwd als de Maagd Maria, Verheug u. Ze wenden zich tot haar voor bevrijding van kwalen: mentale en fysieke, genezing van schade en het boze oog, over geluk in het dagelijks leven.

Symbool van het geloof

Symbool van geloofstekst

Het symbool van het geloof is ook een van de belangrijkste heilige teksten. Het verschil is dat het niet wordt vertegenwoordigd door gebed, zoals de anderen, maar door een korte en nauwkeurige uiteenzetting van woorden uit oecumenische raden. Het symbool van geloof is een bekentenis die geen beroep doet op God of heiligen. Het bestaat uit 12 leden, waar iedereen spreekt van een specifieke kracht: de Vader, de Zoon, de Heilige Geest, de kerk, de doop, de opstanding en het eeuwige leven.

schoonheid

make-up

psychologie